Dopytový formulár na prenájom fasádneho lešenia

verify

* Tento údaj je povinný

¹Ak objednávateľ nepožaduje položky 2., 3. alebo 4., doplní si tieto na lešenie svojpomocne, alebo inak.