Bytové domy

Banská Bystrica

Banská Bystica

Liptovský Hrádok

Banská Bystrica - Pršianska terasa

Brezno

 

Tatranská - Banská Bystrica

Handlová

Prievidza

Trenčín

Piešťany

Zvolen - Nogradyho

Zvolen - Štefanika

Hriňová