Lesenia.sk
Mail
Kontakt: info@lesenia.sk, 048/ 415 29 21
predajpožičovňabazárfórum
<< Naspäť

Správny výber lešenia

Ľudia si už od pradávna hľadali možnosti, ktoré by im uľahčovali svoju prácu. K jedným z mnohých prevratných riešení patrí aj lešenie. Lešenie v súčasnosti patrí medzi rozhodujúce potreby v oblasti stavebníctva, či už ide o veľké stavby alebo menšie rodinné domy. Lešenie by sme mohli charakterizovať ako dočasnú stavebnú konštrukciu, ktorá sa skladá z rôznych komponentov lešenia, po ktorých je možné bezpečne sa pohybovať. Práve vďaka lešeniu sa dnes realizujú rôzne práce vo výškach.

Správny výber samotného lešenia je veľmi dôležitý. Pri výbere lešenia by sme mali predovšetkým dbať na spôsob jeho montáže. Montáž lešenia by mala byť rýchla a manipulácia s jednotlivými prvkami lešenia bezpečná. Prvou podmienkou správne postaveného lešenia je jeho dobre založenie. Lešenie sa stavia na pevných pätkách a je ukotvené do nosnej časti budovy, pri ktorej je postavené. Kotvenie je dôležitým prvkom na zabezpečenie nosnosti a stability lešenia.

Lešenie prešlo svojím vývojom a prirodzene napredovalo s dobou. V minulosti sa používalo pôvodné drevené lešenie, ktoré sa postupne menilo na oceľové lešenia a v súčasnosti sú výrazne rozšírené kovové dielcové lešenia.

Klasické rúrkové lešenie sa na stavbách používalo do roku 1989. Bolo to kvôli jeho nízkej cene, ale hlavne kvôli nedostupnosti ďalších rozvinutejších systémov. Rúrkové lešenie z tyčových dielcov je variabilné, konštrukčne jednoduché a zaberá menej miesta pri skladovaní. Nosnosť tohto lešenia možno zvýšiť pridaním zvislých stojok. Nevýhodou rúrkového lešenia je jeho zdĺhavá montáž. Keďže platí veta: "Čas sú peniaze.", môžeme povedať, že systémové lešenie je z časového hľadiska omnoho výhodnejšie ako rúrkové lešenie. Výhodou systémového lešenia je predovšetkým jeho rýchla montáž, následná demontáž a v neposlednom rade nízka hmotnosť. Rámové lešenie predstavuje ľahký, bezpečný, moderný, priestorovo nenáročný systém lešenia, ktorý sa dobre stavia, ľahko sa prepravuje a skladuje. Systémové lešenie je cenovo o niečo náročnejšie ako rúrkové lešenie.

Pri kúpe lešenia je dôležitá okrem iného aj cena lešenia za 1 m2 pohľadovej plochy. Túto cenu tvoria prvky, z ktorých je lešenie poskladané. Pracovná plocha lešenia sa udáva v m2 a počíta sa ako pracovná výška x dĺžka lešenia, pričom pracovnou výškou sa rozumie výška 2 m nad najvyššou podlážkou lešenia. Pracovná plocha lešenia predstavuje plochu, ktorú môžeme z lešenia obsluhovať.

Je veľmi dôležité používať vhodné lešenie, pretože každá stavba je jedinečná a umiestnená v rozdielnom teréne. Ďalej je nevyhnutné poradiť sa s odbornou lešenárskou spoločnosťou, ktorá dokáže zrealizovať samotnú montáž náležitého lešenia, ktoré bude spĺňať požadované predpisy ako aj zdravie a ochranu lešenárov. Kvalitné lešenie vám uľahčí nielen prácu ale nadobudnete tiež pocit bezpečia, ktoré lešenie jednoznačne musí poskytovať.

Stavba lešeniaStavba lešeniaStavba lešenia

<< Naspäť
Používate zastaralú verziu prehliadača - Internet Explorer 6. Ak chcete navštevovať stránky na internete bez problémov a bezpečne, stiahnite si novšiu verziu.
nepoužívajte IE6